Oddane kury

Uczeni z Uniwersytetów w Sztokholmie i Oksfordzie twierdzą, że aby uniknąć wieczornego seks-terroru, kury żyjące w zdominowanych przez samców grupach, oddają się tym samcom z rana.

90% stosunków inicjowanych jest przez osobniki męskie. Większość z nich odbywa się wieczorem, gdy kura zniesie jajko, ponieważ wtedy jest najbardziej płodna.

Im więcej jest samców w grupie, tym większe zachodzi ryzyko, że kura będzie molestowana seksualnie. Dlatego kury wpadły na pomysł, by spółkować z kogutami z rana, gdy te są mniej pobudzone.

W grupach, gdzie dominują samice, kury są chętne do uprawiania seksu wieczorem.