Diamentowa Planeta w $$$

Szacunkowa wartość Diamentowej Planety – 55 Cancri e – odkrytej przez astronomów w 2011 roku może wynosić 26,9 nonilionów dolarów.

„Całkiem sporo” to druga po „Nonilionów?” myśl nasuwająca się po przeczytaniu tej informacji. Jeśli ufać Forbesowi (bo komu, jak nie im?) rynkowa wartość kilograma diamentu w formie nieobrobionej wynosi 1,5 miliona dolarów. Pomnożona przez masę diamentu na 55 Cancri e – trzykrotnie większą niż masa Ziemi – daje razem 26 881 200 920 800 000 000 000 000 000 000 dolarów. A przy okazji objawia przeciętnemu człowiekowi istnienie czegoś takiego jak nonilion.
Forbes nie poprzestał na samym obliczeniu wartości (sic!) planety. Okazuje się, że już 0,182% jej części wystarczyłoby w zupełności na pokrycie długów zaciągniętych przez wszystkie rządy na świecie. A jeśli spojrzeć na to nie od strony długu, a od strony dochodu, to całkowita wartość 55 Cancri e jest, wait for it… 384 biliardy razy większa od globalnego PKB z 2011 roku.

Poza tym, 55 Cancri e jest niezwykle obrotna – to, co Ziemi zajmuje 365 dni, ona robi w 18 godzin.

Uwagi: Nonilion w powyższej notce jest liczebnikiem przynależącym do amerykańskiego systemu miar, co oznacza, że jego polskim odpowiednikiem będzie kwintylion. Jednak z uwagi na występujące niebezpieczeństwo obniżenia efektu opadającej szczęki, zwanego inaczej „efektem wow”, jego postać nie została zmieniona, w przeciwieństwie do biliarda, w przypadku którego efekt wow jest wystarczający. O międzynarodowych oznaczeniach liczebników można poczytać choćby tu.