Kopimizm

Wiara w control, cefkę i fałkę.

– Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, bo miłość to dzielenie się. Poślubiona dzisiaj para dzieli się ze sobą wszystkim. Liczymy na to, że skopiują i zremiksują swoje DNA, by dać życie nowej istocie ludzkiej. Na tym polega Kopimizm – na miłości do dzielenia się. Poczujcie tę miłość i ją udostępniajcie. Udostępniajcie świętość w niej zawartą.

Te oto słowa towarzyszyły pierwszemu małżeństwu zawartemu w duchu kopimizmu – religii zakładającej, że największą cnotą jest powielanie. Jej twórcą jest 20-letni filozof Isak Gerson, który wierzy w to, że kopiowanie jest najwyższą z wartości. Religię zarejestrowano oficjalnie w Szwecji 5 stycznia 2012 roku.

Poczytajki:
Wywiad z Gersonem.
Nie-wywiad z Gersonem.

Swoją drogą, ciekawe, czy kopimiści świadomi są tego, że znajdują się w grupie podatnej na choroby kopiennicze.