Winda z zasadami

Windą do nieba

W windzie panuje hierarchia, która określa się już po kilku sekundach od wypełnienia windy ludźmi.

Doktorantka z Australii przejechała się 30 razy windami dwóch największych budynków w Adelaide i opisała dość obszernie swoje spostrzeżenia. Najważniejsze z punktu widzenia UBW są informacje o rozmieszczeniu poszczególnych pasażerów windy oraz to, jakie zachowania to urządzenie w nich wywołuje.

Starsi mężczyźni ustawiają się najczęściej z tyłu windy, młodsi stają na środku, a kobiety stoją najbliżej wejścia, niezależnie od wieku i statusu. Różnie rozkładają się spojrzenia podróżujących windą. Mężczyźni patrzą się w monitory oraz lustra umieszczone w windzie, jak również obserwują współpasażerów, natomiast kobiety unikają kontaktu wzrokowego i luster, ale chętnie patrzą się w monitory zamontowane w windzie.