Czy ryba to zwierzę?

W codziennej rozmowie często używamy słowa „zwierzę” dość szeroko w odniesieniu do każdego stworzenia niebędącego człowiekiem. Jednak z naukowego punktu widzenia, definicja „zwierzęcia” jest w rzeczywistości dość specyficzna. Co więc dokładnie można nazwać zwierzę? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć.

Naukowa definicja zwierzęcia to członek królestwa Animalia. Obejmującego zarówno wielokomórkowe, jak i jednokomórkowe organizmy, które są heterotroficzne, czyli nie mogą produkować własnego pożywienia i muszą pozyskiwać składniki odżywcze z innych źródeł. Zwierzęta różnią się od roślin tym, że zazwyczaj są w stanie poruszać się swobodnie w poszukiwaniu pożywienia i schronienia. Ponadto zwierzęta mają bardziej złożoną strukturę i zachowanie niż rośliny.

Istnieje około 1,5 miliona znanych gatunków zwierząt, które można podzielić na podgrupy obejmujące ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby i inne. Warto jednak zauważyć, że nie wszyscy eksperci zgadzają się co do tego, jak najlepiej sklasyfikować różne gatunki – dlatego też czasami można usłyszeć debaty na temat tego, czy pewne stworzenia powinny być technicznie uznane za zwierzęta, czy też nie. Na przykład obecnie nie ma zgody co do tego, czy wirusy powinny być klasyfikowane jako zwierzęta, czy też nie.

Tak więc, masz to – krótki przegląd tego, co definiuje zwierzę z naukowego punktu widzenia. Niewątpliwie ryba to zwierzę. Warto zauważyć, że definicja „zwierzęcia” może być czasami sporna, ale w swej istocie zwierzę to każda żywa istota, która należy do królestwa Animalia. Jeśli jednak masz wątpliwości, czy coś jest zwierzęciem, czy też nie, zachowaj ostrożność i nazwij to po prostu stworzeniem!