Urodzeni w 90.

Ludzie urodzeni pomiędzy rokiem 1995 a 1999…

… żyją na przełomie dwóch wieków, dwóch milleniów, przeżyli 2 dekady (żyją w trzeciej), a nie mają jeszcze 18 lat.

Bonus: Nie jesteście przez to w żaden sposób wyjątkowi.