Quo vadis, owco?

  Już wiadomo w którą stronę częściej skręca owca....

Owce się poznają

Dzięki budowie układu nerwowego w części skroniowej i czołowej owce są w stanie rozpoznać „twarze”...