40 nielegalnych milardów

Rocznie z Internetu ściąganych jest nielegalnie 40 miliardów piosenek....