Rezystencjalizm

Czyli złośliwość rzeczy martwych.

Rezystencjalizm – żartobliwa teoria głosząca, że przedmioty martwe zachowują się złośliwie względem swoich właścicieli. Termin został ukuty przez komika Paula Jenningsa, a pojawił się po raz pierwszy w pracy zatytułowanej Raport na temat rezystencjalizmu, opublikowanej w 1948 w piśmie The Spectator. Rezystencjalizm stanowi parodię kierunku w filozofii – egzystencjalizmu – i jego twórcy Jean-Paula Sartre’a (w raporcie zidentyfikowany przez Jennigsa jako Pierre-Marie Ventre). Na termin składa się również dość wymowne połączenie słów: łacińskiego res (rzecz) z francuskim resister (stawiać opór). Myśl przewodnia ruchu głosi:  „Les choses sont contre nous” – rzeczy są przeciwko nam. Termin znalazł się nawet w słowniku The Oxford English Dictionary i został zdefiniowany jako „prześmiewcza filozofia zakładająca, że przedmioty nieożywione są wrogo nastawione do ludzi”. W mniejszej wersji słownika posunięto się jeszcze dalej: „Prześmiewcza filozofia zakładająca, że przedmioty nieożywione są wrogo nastawione do ludzi lub knują, jak pokrzyżować ludziom szyki”.

Zatem jeśli sądzicie, że kserokopiarka celowo odmawia Wam posłuszeństwa, gdy macie palącą potrzebę skopiowania dokumentów, np. tuż przed jakimś ważnym spotkaniem, to nie jesteście w tych sądach odosobnieni. Już wiecie, że istnieje naukowy termin określający to zjawisko.

Cały raport.

Źródłosłów: http://en.wikipedia.org/wiki/Resistentialism
Źródłozdjęć: http://www.cstoreit.com/