Przedłużony rozkład człowieka

Człowiek rozkłada się wolniej niż kiedyś.

Spowodowane jest to większą zawartością związków chemicznych dodawanych do jedzenia i spożywanych za życia, znajdujących się w ciele.

P.S. Członki na zdjęciu zostały zamazane celowo.