Prawnicy prawa patentowego

Na gwałt potrzebni.

Dwa miliony prawników-specjalistów prawa patentowego, pracujących non-stop w pełnym wymiarze godzin, byłoby potrzebnych, gdyby każda z amerykańskich firm produkujących oprogramowanie chciała zasięgnąć porady prawnej nt. wprowadzanego przez siebie produktu.
Problem w tym, że takich osób w Stanach zarejestrowanych jest ok. 40 000 (zgodnie z danymi Biura Patentów i Znaków Towarowych USA). Gdyby jednak znalazły się te dwa miliony (i nawet gdyby płacić im 371 dolarów za godzinę, ponieważ taka jest średnia stawka według Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawa Własności Intelektualnej) to ich łączne wynagrodzenie przekroczyłoby 1,5 biliona dolarów, czyli prawie 10% amerykańskiego PKB. Wszystko przy założeniu, że nad każdym patentem prawnik nie rozwodziłby się dłużej niż 10 minut.

Źródłopatent: http://www.bbc.com/future/story/20121116-phone-patents-an-absurd-battle/1