Liczba kropli w chmurze

ChmuraKropelkowa

Czy można obliczyć ile kropel deszczu spada z jednej chmury? Można. Zadania podjął się meteorolog John Swanson.

Biorąc pod uwagę pewne okoliczności (przyrody) oraz ustalone założenia, Swanson wyliczył ile kropel spada jednorazowo z chmury burzowej. Wykonane przez niego obliczenia należą do gatunku szacunkowych, ale mogą stanowić dobry punkt odniesienia do dalszej debaty.

Swanson proponuje znaleźć w miarę stałą chmurę. Poprzez „stałą” rozumie się chmurę, która utrzyma się w granicach obszaru odpowiadającego mniej więcej podstawie powierzchni chmury aż do momentu wypadania się. Następnie należy zebrać całą wodę, jaka spadła na ten obszar i podzielić ją przez średnią objętość jednej kropli, by otrzymać łączną liczbę spadających kropli.

W prowizorycznej praktyce wygląda to następująco: bierzemy chmurę o średnicy 24 kilometrów (przyjmujemy, że posiada mniej więcej okrągły kształt) i zakładamy, że z chmury spadnie 0,64 cm deszczu, na łącznej powierzchni 453 km (zasięg chmury). Suma opadów wyniesie ok. 28 700 000 000 litrów; objętość przeciętnej kropli deszczu to ok. 0,00164 litra – zatem dzieląc łączną ilość opadów przez objętość jednej kropli otrzymujemy 17 500 000 000 000 sztuk lecących z jednej chmury o średnicy 24 kilometrów.

P.S. Ten wpis to klasyczny przykład cierpień młodego Konwertera.