Księżyc – snu zakłócacz

budzik

Istnieje pogląd, że znajdujący się pełni Księżyc nie sprzyja spaniu.

Księżyc to osobliwy twór wywołujący w ludziach osobliwe zachowania. Jedni o nim śpiewają, inni tańczą w jego świetle, a jeszcze inni przeżywają w jego obecności zachwiania osobowości. Teraz okazuje się, że ta wielka, seropodobna kula może być odpowiedzialna za zakłócenia snu, tu na Ziemi.

W 2000 roku naukowcy ze szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii oraz Centrum Medycyny Snu wybrali 33 ochotników, by w warunkach laboratoryjnych zbadać jakość ich snu. Jak pisze TIME, w ciągu trzech lat uczeni zbierali informacje dotyczące aktywności fal mózgowych podczas snu, poziom melatoniny w organizmie badanych, czas potrzebny do zaśnięcia oraz opinie dotyczące wysypiania się. Celem badań było poznanie ogólnych schematów snu oraz ich wpływu na płeć i wiek człowieka.

Dopiero pewnej księżycowej nocy w barze…

10 lat później badacze doznali olśnienia, którego źródłem była pełnia Księżyca, przebijająca się przez okna barowe. Gdy ból olśnienia minął, uczeni jeszcze raz przyjrzeli się wynikom badań, które przeprowadzili dekadę wcześniej, skupiając się tym razem wyłącznie na nocach przespanych przez ochotników w pełni Księżyca.

Gorszy sen

Uczestnicy badania, podczas nocy poprzedzających pełnię i następujących po niej, potrzebowali średnio 5 minut więcej, by zasnąć, przesypiali 20 minut mniej niż zazwyczaj i czuli się mniej wyspani. EEG wykazało u badanych niższą o 30% aktywność mózgu, zmniejszył się poziom melatoniny.

Nie da się niestety z całą pewnością stwierdzić, że podczas pełni Księżyca śpi się nam gorzej niż podczas innych faz, w których znajduje się Księżyc, ponieważ wpływu tychże faz nie zbadano.

Jednak szef lub wykładowca wcale nie musi o tym wiedzieć…