Jesteś biedną, młodą, starą, kłótliwą kobietą = na stos!

 

Czyli jak zostać wiedźmą według standardów panujących w Salem.

Leah Beckmann z Mental Flossa zebrała do kupy kilka powodów, dla których ludzie – w zdecydowanej większości kobiety – miały nieprzyjemność trafić na stos podczas niesławnych procesów w Salem w drugiej połowie XVII wieku. Zgodnie z tymi „standardami” prawie każda kobieta zostałaby dzisiaj uznana za niebezpieczną, paktującą z diabłem wariatkę.

A więc – aby „zostać” wiedźmą w Salem trzeba było:

Być biedną, niepotrafiącą się utrzymać kobietą, być bogatą i niezależną finansowo, mieć jedną przyjaciółkę lub więcej, kłócić się z nimi, kłócić się z kimkolwiek, być bardzo starą, być bardzo młodą, być położną, być mężatką ze zbyt dużą gromadą dzieci, mieć za mało dzieci lub nie mieć ich wcale, przejawiać uparte, cechujące się zdziwaczeniem zachowanie, posiadać pieprzyk, znamię lub trzeci sutek, doprowadzić do zepsucia masła lub mleka w lodówce, uprawiać seks pozamałżeński, próbować odgadnąć tożsamość swojego przyszłego męża, złamać dosłownie każde przykazanie biblijne, zawierając tym samym przymierze z Diabłem.