Jean-Baptiste Lully

Jean-Baptiste Lully – XVII-wieczny, francuski dyrygent. Zmarł w wyniku ugodzenia się własną batutą.

Nie należy jednak sądzić, że ówczesne batuty miały cokolwiek wspólnego z dzisiejszymi pałeczkami używanymi przez dyrygentów. Batuta, którą uderzył się Lully to ciężka laska do wybijania rytmu. Jej ostra końcówka wbiła się Francuzowi w stopę, gdy ten z animuszem kierował orkiestrą, grającą przed królem Ludwikiem XIV. Trafienie okazało się na tyle poważne, że w ranę wdało się zakażenie, doprowadzając maestro do śmierci.