Ciepły kożuch

W mleku.

Kożuch powstaje, gdy mleko podgrzewane jest w odkrytym pojemniku. Gdy wzrasta temperatura cieczy, jej powierzchnia twardnieje. Zebranie utwardzonej warstwy przynosi jedynie krótkotrwałe efekty, ponieważ po chwili formuje się nowa, zawierająca zgęstniałe proteiny, minerały i globulki tłuszczu. Dzieje się tak dlatego, że błona proteinowa, otaczająca globulki tłuszczu, w niepodgrzanym jeszcze mleku pęka, powodując łączenie się cząstek tłuszczu. Ich formowanie się jest głównym powodem, przez który mleko kipi po zagotowaniu. Pod kożuchem tworzy się ciśnienie, które po osiągnięciu punktu krytycznego sprawia, że poziom mleka rośnie i w konsekwencji ciecz wylewa się z pojemnika.

Źródłosłów skondensowany jak mleko w puszce.