Banialuki

Czyli brednie, panie, sadzisz.

Wyraz banialuki pochodzi – jak podaje słownik eponimów – od imienia bohaterki baśni Historyja ucieszna o zacnej królewnie Banialuce ze wschodniej krainy (1650 r.) przypisywanej Hieronimowi Morsztynowi, będącej pierwszym w Polsce opracowaniem literackim ludowej bajki fantastycznej. Imię królewny, być może, pochodzi od nazwy Banja Luka w Bośni.
– Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski.