Aktualności

Oferta BREWE Leasing dynamizuje rozwój MŚP w Polsce.

Oferta BREWE Leasing dynamizuje rozwój MŚP w Polsce.  
Pierwsza publiczna oferta obligacji spółki.

18 września br.  BREWE Leasing sp. z o. o. ruszyła z pierwszą publiczną ofertą obligacji.  Zamierzeniem spółki jest odpowiedzieć na potrzeby rynku i ciągle rosnącego popytu na przedmioty leasingu.  Oferującym jest Dom Maklerski Banku BPS S.A., a koordynatorem emisji CARDA Consultancy S.A. Zapisy potrwają do 13 października. 

Informacja prasowa

BREWE Leasing to polski podmiot, który skupia się na świadczeniu usług leasingu, a przez to finansowaniu działalności podmiotów gospodarczych. Grupę docelową spółki stanowi sektor mikro i małych firm, będący jednocześnie największą grupą odbiorców leasingu w Polsce (72%). 

- Nasza spółka korzysta ze znakomitej koniunktury na rynku leasingu. Wychodzi na to, że jest to jeden z tych sektorów, który, niezależnie od sytuacji gospodarczej, nieprzerwanie rośnie – od 23 mld zł w roku 2009 do 58 mld w roku 2016.Swoją ofertę   kierujemy do przedsiębiorców, którzy ze względów formalnych nie uzyskali finansowania na bankowym rynku finansowym. Posiadamy kompetencje i doświadczenie w zakresie udzielania leasingu tam, gdzie banki stwarzają przeszkody przedsiębiorcom, bo mają do czynienia z nietypowym przedmiotem leasingu, skomplikowaną sytuacją organizacyjną firmy, krótkim jej stażem bądź nieakceptowalnym zakresem prowadzonej działalności czy też ze względu na wiek leasingobiorcyw przypadku spółek osobowych – mówi Rafał Macoch, prezes BREWE Leasing.

Spółka obecna jest na polskim rynku leasingu od kilku lat i systematycznie zyskuje klientów, ponieważ w przeciwieństwie do bankowych leasingodawców cechuje się znacznie wyższą elastycznością w ocenie możliwości finansowych potencjalnych leasingobiorców.  – Naszą chlubą są programy specjalistyczne, takie jak Medyk, Artysta czy Start-up. Kierujemy je do konkretnych grup klientów, zwłaszcza z sektora małych i mikro firm, które często nie mogą liczyć na kredyt lub leasing u największych oferentów tych usług finansowych – dodaje prezes Macoch.

Przedmiotem oferty publicznej jest 5.000 obligacji o wartości nominalnej i cenie emisyjnej równej 1.000 zł. Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 5 obligacji o łącznej wartości 5.000 zł.

Intencją emitenta jest przeznaczenie pozyskanych środków na bieżącą działalność, w tym zwiększenie ilości i wartości udzielanych leasingów.  

Oprocentowanie obligacji wynosi 6,5% w skali roku przez okres 18 miesięcy, wypłacane
w miesięcznych okresach odsetkowych, względnie 7% lub nawet 10% w sytuacji wydłużenia zapadalności o kolejne dwa okresy po 6 miesięcy każdy.

Oferta BREWE Leasing dynamizuje rozwój MŚP w Polsce_informacja_prasowa.doc  
Oferta BREWE Leasing dynamizuje rozwój MŚP w Polsce_informacja_prasowa.pdf