Zarząd

CARDA Consultancy S.A. 

Ada Krystyna Kluzek – Prezes Zarządu

Doktorantka ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, absolwentka ekonomii na Wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz na Wydziale Zarządzania Ryzykiem w WSEI w Warszawie. Z rynkiem kapitałowym związana zawodowo od 2006 roku. Specjalizuje się w procesach związanych z doradztwem strategicznym i transakcyjnym, oraz szczególnych aspektach sprzedaży produktów inwestycyjnych na rynku finansowym. Obejmuje to w szczególności procesy restrukturyzacji, tworzenie modeli biznesowych i finanse behawioralne. W tym zakresie była doradcą wielu podmiotów, w tym spółek notowanych na GPW, Catalyst i ASO oraz spółek niepublicznych. Jej zawodowe pasje to również transakcje przejęć spółek publicznych i organizacja funduszy inwestycyjnych. Autorka publikacji i prelegent szkoleń i seminariów o tematyce giełdowej i biznesowej.

W latach 2011-2012 była prezesem zarządu spółki inwestycyjno-doradczej Valor Partners Sp. z o.o., zajmującej się consultingiem strategicznym i finansowym, z licencją Autoryzowanego Doradcy NewConnect i Catalyst. Od 2008 roku stworzyła i rozwinęła CARDA Consultancy, spółkę specjalizującą się doradztwie strategicznym, transakcyjnym i finansach behawioralnych produktów inwestycyjnych w sektorze Premium. Wcześniej na stanowisku Dyrektora, pracowała w inwestycyjno-doradczej spółce Top Consulting SA, w której stworzyła i zarządzała Działem IR dla spółek z grupy kapitałowej i klientów zewnętrznych. 

Jest Prezesem zarządu CARDA Consultancy S.A., ponadto w Spółce odpowiada za działalność Departamentu Doradztwa Strategicznego, a także za sprzedaż, finanse i controlling Grupy Kapitałowej. 

Paweł Zaremba – Śmietański - Prokurent

P.mietaski_fotoZ rynkiem kapitałowym związany od roku 1993, czyli niemal od pierwszych lat jego istnienia. W 1994 uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. Pracował jako makler oraz jako analityk. Przez wiele lat pracował w biurach maklerskich oraz w firmach konsultingowych nadzorując działy prowadzące operacje kapitałowe. Autor wielu pionierskich rozwiązań na rynku finansowym. 

Jeden z najbardziej doświadczonych w Polsce specjalistów od ofert publicznych. Wprowadził lub nadzorował wprowadzenie na GPW akcji około 50 spółek w procesach IPO. Uczestniczył w przygotowaniu około 100 prospektów emisyjnych. Realizował fuzje, przejęcia i inne operacje na rynku kapitałowym o łącznej wartości około 8 mld złotych. Autor wielu publikacji prasowych dotyczących inwestowania oraz prawnych aspektów rynku kapitałowego. 

Pasjonat wycen i inwestowania. Napisał kilka popularnych podręczników na ten temat, prezentujących nowatorskie podejście do kwestii wycen i inwestycji. Posiada doświadczenie w organizacji funduszy, w tym współtworzył od podstaw fundusz seed-capital. 

Obecnie jako Partner w CARDA Consultancy S.A. oraz Dyrektor Departamentu Transakcji Kapitałowych, prowadzi procesy związane z operacjami kapitałowymi, wycenami oraz organizacją funduszy. W Spółce odpowiada również za compliance oraz za rozwój biznesu w zakresie projektów kapitałowych i inwestycji.