Zespół Zarządzający

 

Zespół Zarządzający Grupy CARDA to kumulacja wiedzy w zakresie transakcji i rynków kapitałowych. Partnerzy spółki zrealizowali łącznie co najmniej 900 transakcji, w tym: stworzenia i sprzedaży wszystkich typów instrumentów finansowych, wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na wszystkich krajowych rynkach (około 50 zrealizowanych IPO, około 100 prospektów emisyjnych zatwierdzonych przez KNF), sprzedaży prywatnej, przejęć, fuzji, tworzenia funduszy inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych, produktów ubezpieczeniowych itd., o łącznej wartości blisko 20 mld złotych. Są prelegentami, wykładowcami, autorami książek, publikacji i rekomendacji, członkami zarządów, rad nadzorczych, komitetów inwestycyjnych. Wiele z projektów zrealizowanych przez Partnerów CARDA Consultancy było pionierskimi w Polsce, powielanymi i kontynuowanymi po dziś dzień przez cały rynek.

Głównymi menadżerami w grupie są:

Ada Krystyna Kluzek

Twórca marki CARDA Consultancy. Z rynkiem kapitałowym związana zawodowo od 2006 roku. Specjalizuje się w procesach związanych z doradztwem strategicznym i transakcyjnym. Obejmuje to w szczególności procesy restrukturyzacji, tworzenie modeli biznesowych i finanse behawioralne.

W latach 2011-2012 była prezesem zarządu spółki inwestycyjno-doradczej Valor Partners Sp. z o.o., zajmującej się consultingiem strategicznym i finansowym, z licencją Autoryzowanego Doradcy NewConnect i Catalyst. Wcześniej na stanowisku Dyrektora, pracowała w inwestycyjno-doradczej spółce Top Consulting SA, w której stworzyła i zarządzała działem Relacji Inwestorskich dla spółek z grupy kapitałowej i klientów zewnętrznych.
Obecnie jest prokurentem CARDA Consultancy S.A.. Jest również członkiem rad nadzorczych spółek City Investments S.A., NTS S.A., M FOOD S.A. oraz Food & Friends Polska S.A.

 

Paweł Zaremba – Śmietański

Jeden z najbardziej doświadczonych w Polsce specjalistów od ofert publicznych - wprowadził lub nadzorował wprowadzenie na GPW akcji około 50 spółek w procesach IPO, uczestniczył w przygotowaniu około 100 prospektów emisyjnych. Z rynkiem kapitałowym związany od roku 1993. Realizował fuzje, przejęcia i inne operacje na rynku kapitałowym o łącznej wartości około 8 mld złotych. Posiada doświadczenie w organizacji funduszy, w tym współtworzył od podstaw fundusz seed-capital oraz liczne fundusze inwestycyjne zamknięte.

Obecnie jest Partnerem w CARDA Consultancy S.A. oraz Dyrektorem Departamentu Transakcji Kapitałowych, prowadzi procesy związane z operacjami kapitałowymi, wycenami oraz organizacją funduszy. W Spółce odpowiada również za compliance oraz za rozwój biznesu w zakresie projektów kapitałowych i inwestycji. Ponadto, jest prezesem zarządu CARDA Pt Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz członkiem rady nadzorczej KOFAMA Koźle S.A.

 

Beata Murowańska

Departament Doradztwa Strategicznego
Dział Investor Relations i wsparcia sprzedaży

Z wykształcenia historyk z fascynacji PR-owiec. Od 20 lat zajmuje się działaniami związanymi z szeroko pojętym public relations. Pracę nad budową wizerunku spółek z górnej półki rozpoczęła jako  sekretarz Loży Małopolskiej BCC i zastępca dyrektora generalnego w agencji Data PR. Przez kolejnych 7 lat była już ściśle związana z rynkiem kapitałowym i pracą nad budowaniem poprawnych relacji spółek z inwestorami, czyli Inwestor Relations.  Najpierw w biurze doradztwa finansowego jako szef Departamentu IR a później w Agencji Support jako dyrektor zarządzający kierowała zespołami ludzkimi i projektami związanymi z pierwszymi oraz kolejnymi publicznymi emisjami akcji. Pracowała z takimi emitentami jak Armatura, Seco, Eurotel, ABM Solid, PKM Duda, Monnari, DM IDMSA, Arteria,  Bomi, Elstar Oils, Kredyt Inkaso, GPM Vindexus, Bumech, Orzeł Biały, PMPG-Platforma Mediowa Poin Group, NTT System, Gino Rossi, Travelplanet.pl., BSC Drukarnia Opakowań, Rank Progress, Polski Fundusz Hipoteczny, Miraculum, BioMaxima. Obecnie nadal wspiera spółki w procesach IPO oraz w funkcjonowaniu na NewConnect i GPW współpracując z  CARDA Consultancy S.A. jako doradca do spraw Inwestor Realtions. Zajmuje się taż w Grupie Kapitałowej kwestiami związanymi z HR, komunikacją CARDY z otoczeniem, i wsparciem szeroko rozumianej sprzedaży.

 

Agnieszka Rachwalska

Dyrektor do spraw rozwoju
Pełnomocnik zarządu do spraw nadzoru i compliance

Związana z rynkiem kapitałowym od 1994 r. Posiada szeroką wiedzę merytoryczną, jak i doświadczenie praktyczne w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie nadzoru nad podmiotami licencjonowanymi (domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych), jak i wykonywaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami portfelowymi. Specjalista w zakresie compliance, nadzoru wewnętrznego, uczestnik wielu branżowych zespołów roboczych wdrażających do polskiego porządku prawnego rozwiązania unijne.
Bogate doświadczenie managerskie, w tym w zakresie zarządzania organizacją w procesie zmiany, restrukturyzacji kosztowej, osobowej i organizacyjnej.