Zarząd

CAPITAL sp. z o.o.  

Ada Krystyna Kluzek – Prezes Zarządu 

adaDoktorantka ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, absolwentka ekonomii na Wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz na Wydziale Zarządzania Ryzykiem w WSEI w Warszawie. Z rynkiem kapitałowym związana zawodowo od 2006 roku. Specjalizuje się w procesach związanych z doradztwem strategicznym i transakcyjnym, oraz szczególnych aspektach sprzedaży produktów inwestycyjnych na rynku finansowym. Obejmuje to w szczególności procesy restrukturyzacji, tworzenie modeli biznesowych i finanse behawioralne. W tym zakresie była doradcą wielu podmiotów, w tym spółek notowanych na GPW, Catalyst i ASO oraz spółek niepublicznych. Jej zawodowe pasje to również transakcje przejęć spółek publicznych i organizacja funduszy inwestycyjnych. Autorka publikacji i prelegent szkoleń i seminariów o tematyce giełdowej i biznesowej.

W latach 2011-2012 była prezesem zarządu spółki inwestycyjno-doradczej Valor Partners Sp. z o.o., zajmującej się consultingiem strategicznym i finansowym, z licencją Autoryzowanego Doradcy NewConnect i Catalyst. Od 2008 roku stworzyła i rozwinęła CARDA Consultancy, spółkę specjalizującą się doradztwie strategicznym, transakcyjnym i finansach behawioralnych produktów inwestycyjnych w sektorze Premium. Wcześniej na stanowisku Dyrektora, pracowała w inwestycyjno-doradczej spółce Top Consulting SA, w której stworzyła i zarządzała Działem IR dla spółek z grupy kapitałowej i klientów zewnętrznych. 

Jest Prezesem zarządu CARDA Consultancy S.A., ponadto w Spółce odpowiada za działalność Departamentu Doradztwa Strategicznego, a także za sprzedaż, finanse i controlling Grupy Kapitałowej.